PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Gdańsk - Olsztyn / Prace planowe, Koszwały

PIONIER Ticket #133767

 
TICKET NUMBER:   133767
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Gdańsk - Olsztyn / Prace planowe, Koszwały
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2024-06-19 13:27

PROBLEM START:   2024-06-28 00:00
PROBLEM END:    2024-06-28 23:59


---------------- Last action ----------------
2024-06-19 13:27 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace związane z zabezpieczeniem linii
światłowodowej w miejscu budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji
sanitarnej. Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to
okres podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------