PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Amsterdam - Genewa / Planowane prace

PIONIER Ticket #133759

 
TICKET NUMBER:   133759
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Amsterdam - Genewa / Planowane prace
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2024-06-18 09:34

PROBLEM START:   2024-06-24 11:00
PROBLEM END:    2024-06-24 13:00


---------------- Last action ----------------
2024-07-11 14:43 Correspondence added
Prace odbyły się w wyznaczonym terminie------------------ History ------------------
2024-06-18 09:34 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace związane z konserwacją kabla
światłowodowego. Przerwa w połączeniu sieci PIONIER potrwa do dwóch godzin.