PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Zamość - Rzeszów / Prace planowe, Łańcut

PIONIER Ticket #133706

 
TICKET NUMBER:   133706
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Zamość - Rzeszów / Prace planowe, Łańcut
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2024-06-07 10:29

PROBLEM START:   2024-06-10 00:00
PROBLEM END:    2024-06-12 23:59


---------------- Last action ----------------
2024-06-07 10:29 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace związane z przebudową i
zabezpieczeniem rurociągu linii światłowodowej w miejscu budowy drogi.
Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------