PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Gdańsk - Olsztyn / uszkodzenie rurociągu w lokalizacji Stegny, odcinek Elbląg - Ząbrowiec

PIONIER Ticket #133683

 
TICKET NUMBER:   133683
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   Gdańsk - Olsztyn / uszkodzenie rurociągu w lokalizacji Stegny, odcinek Elbląg - Ząbrowiec
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2024-06-04 20:47


---------------- Last action ----------------
2024-06-05 00:16 Correspondence added
Ekipa serwisowa dotarła na miejsce awarii. Wstępne ustalenia potwierdzają, że usunięcie uszkodzenia rurociągu nie jest obecnie możliwe, gdyż wszelkie prace naprawcze grożą przerwaniem transmisji. Naprawa zostanie wykonana w późniejszym terminie.


------------------ History ------------------
2024-06-04 20:54 Correspondence added
Awarię zgłoszono do serwisanta kabla.


2024-06-04 20:47 Ticket created
W lokalizacji Stegny na odcinku Elbląg - Ząbrowiec(relacja Gdańsk - Olsztyn)
doszło do uszkodzenia rurociągu. Aktualnie nie obserwujemy przerw w łączności
jednak jest to okres podwyższonego ryzyka.