PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Prace konfiguracyjne infrastruktury PIONIER-LAB

PIONIER Ticket #132712

 
TICKET NUMBER:   132712
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Prace konfiguracyjne infrastruktury PIONIER-LAB
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2024-01-17 11:12

PROBLEM START:   2024-01-17 00:00
PROBLEM END:    2024-03-31 00:00


---------------- Last action ----------------
2024-07-01 16:39 Correspondence added
 W dniu 24.06. zostały dodane mx-war-1 oraz ptx-war-1

Dodane do statystyk.------------------ History ------------------
2024-01-17 11:14 Due changed from Not set to Sun Mar 31 00:00:00 2024


2024-01-17 11:14 Starts changed from Not set to Wed Jan 17 00:00:00 2024


2024-01-17 11:12 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace polegające na łączeniu
infrastruktury PIONIER-LAB do istniejącej sieci MPLS.