PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Elbląg - Braniewo - Gronowo / Prace planowe, Braniewo

PIONIER Ticket #129960

 
TICKET NUMBER:   129960
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Elbląg - Braniewo - Gronowo / Prace planowe, Braniewo
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2023-01-24 15:17

PROBLEM START:   2023-02-01 00:00
PROBLEM END:    2023-02-01 23:59


---------------- Last action ----------------
2023-02-09 15:37 Correspondence added
Prace wykonano w wyznaczonym terminie------------------ History ------------------
2023-01-24 15:17 Ticket created
W podanym oknie czasowym będą prowadzone prace związane z zabezpieczeniem linii
światłowodowej w miejscu kolizji z budowanym przyłączem telekomunikacyjnym
(Braniewo ul. Mielczarskiego). Planowane prace nie spowodują przerwy
transmisji, jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.