PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Kraków - Rzeszów / Prace planowe, Tarnów - Rzeszów

PIONIER Ticket #129926

 
TICKET NUMBER:   129926
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Kraków - Rzeszów / Prace planowe, Tarnów - Rzeszów
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2023-01-18 10:43

PROBLEM START:   2023-01-19 00:00
PROBLEM END:    2023-01-19 23:59


---------------- Last action ----------------
2023-01-27 15:26 Correspondence added
Prace zakończono w podanym terninie------------------ History ------------------
2023-01-18 10:43 Ticket created
W podanym oknie czasowym zostaną przeprowadzone prace związane z
zabezpieczeniem linii światłowodowej w miejscu kolizji z budowanym przyłączem
elektroenergetycznym (Rzeszów, ul.Krakowska). Planowane prace nie spowodują
przerwy transmisji, jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.