PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Tarnów - Kraków / Prace planowe, Proszówki

PIONIER Ticket #129920

 
TICKET NUMBER:   129920
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Tarnów - Kraków / Prace planowe, Proszówki
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2023-01-16 13:46

PROBLEM START:   2023-01-19 00:00
PROBLEM END:    2023-01-19 23:59


---------------- Last action ----------------
2023-01-30 11:33 Correspondence added
Prace zakończono w przewidzianym terminie------------------ History ------------------
2023-01-16 13:46 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace związane z zabezpieczeniem linii
światłowodowej w miejscu kolizji z budowanym przyłączem gazu śr. ciśnienia
(miejscowość Proszówki, gmina Bochnia). Planowane prace nie spowodują przerwy
transmisji, jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.