PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

LITNET / Prace planowe

PIONIER Ticket #129900

 
TICKET NUMBER:   129900
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   LITNET / Prace planowe
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2023-01-13 08:10

PROBLEM START:   2023-01-26 10:00
PROBLEM END:    2023-01-26 12:00


---------------- Last action ----------------
2023-01-26 15:23 Correspondence added
Prace trwały od godz. 9:40 do godz. 11:30, odnotowano 1-minutową przerwę w
połączeniu o godz. 10:00------------------ History ------------------
2023-01-13 08:10 Ticket created
W podanym oknie czasowym przeprowadzone będą prace związane z konserwacją i
serwisem urządzeń przez LITNET, należy spodziewać się braku połączenia przez
kilkanaście minut.