PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Koszalin - Gdańsk / Prace planowe, Żukowo

PIONIER Ticket #129889

 
TICKET NUMBER:   129889
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Koszalin - Gdańsk / Prace planowe, Żukowo
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2023-01-12 10:25

PROBLEM START:   2023-01-16 00:00
PROBLEM END:    2023-01-16 23:59


---------------- Last action ----------------
2023-01-30 11:32 Correspondence added
Prace zakończono w przewidzianym terminie------------------ History ------------------
2023-01-12 10:25 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace związane z zabezpieczeniem linii
światłowodowej w miejscu kolizji z budowaną siecią kanalizacji deszczowej
(miejscowość: Żukowo, gmina Kartuzy). Planowane prace nie spowodują przerwy
transmisji, jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.