PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Olsztyn - Suwałki / Prace planowe, Olsztyn

PIONIER Ticket #129878

 
TICKET NUMBER:   129878
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Olsztyn - Suwałki / Prace planowe, Olsztyn
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2023-01-10 17:05

PROBLEM START:   2023-02-09 00:00
PROBLEM END:    2023-02-09 06:00


---------------- Last action ----------------
2023-01-25 10:52 Correspondence added
Ustalono nowy termin prac------------------ History ------------------
2023-01-25 10:51 Due changed from Thu Jan 26 06:00:00 2023 to Thu Feb 09 06:00:00 2023


2023-01-25 10:51 Starts changed from Thu Jan 26 00:00:00 2023 to Thu Feb 09 00:00:00 2023


2023-01-24 10:36 Correspondence added
Prace zostały odwołane, oczekujemy na wyznaczenie nowego terminu


2023-01-10 17:05 Ticket created
W podanym oknie czasowym będzie miała miejsce przebudowa linii światłowodowej
sieci PIONIER w związku z budową linii tramwajowej. Prace w relacji
Olsztyn-Suwałki, odcinek Olsztyn - Narty. Zakres prac: przełączenie transmisji
na nową sekcję kabla. Planowane prace spowodują przerwę w transmisji.