PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-kra / brak połączenia na interfejsie xe-9/3/0

PIONIER Ticket #129847

 
TICKET NUMBER:   129847
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-kra / brak połączenia na interfejsie xe-9/3/0
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2023-01-05 03:40


---------------- Last action ----------------
2023-01-30 11:31 Correspondence added
Brak aktywnych alarmów------------------ History ------------------
2023-01-05 09:51 Correspondence added
Przyczyną awarii zasilania było zadziałanie bezpiecznika różnicowoprądowego
wskutek nieprawidłowej pracy dołączonego UPS. Urządzenie zostało odłączone, a
zasilanie urządzeń przywrócone. Połączenia zostały przywrócone o 9:45.


2023-01-05 08:32 Correspondence added
W związku z awarią nie działa połączenie do mx-rb-tarnow. Oczekujemy na wizytę
lokalnego administratora, który zweryfikuje zasilanie w obiekcie.


2023-01-05 03:40 Ticket created
Od godz. 2:29 obserwujemy brak połączenia na mx-kra interfejs xe-9/3/0 opisanym jako == Tarnow ==.

Przyczyny oraz czas usunięcia awarii nieznane.