PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-ams / Awaria zasilacza PEM 3

PIONIER Ticket #129658

 
TICKET NUMBER:   129658
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-ams / Awaria zasilacza PEM 3
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-11-30 07:46


---------------- Last action ----------------
2023-02-23 10:20 Correspondence added
Zasilacz jest uszkodzony, na dziś dzisiejszy nie ustalono kiedy można by
dokonać wymiany/naprawy.------------------ History ------------------
2023-02-22 13:17 Correspondence added
Wysłano prośbę do ecc@digitalrealty.com o sprawdzenie stanu zasilacza


2023-02-22 12:51 Correspondence added
Wysłano prośbę o update do T.Szewczyka


2022-11-30 07:46 Ticket created
Od godziny 4:20 mx-ams zgłasza problem z zasilaczem PEM 3