PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Kraków - Rzeszów / Prace planowe, Kraków - Tarnów

PIONIER Ticket #129640

 
TICKET NUMBER:   129640
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Kraków - Rzeszów / Prace planowe, Kraków - Tarnów
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-11-24 16:18

PROBLEM START:   2022-11-29 00:00
PROBLEM END:    2022-11-29 23:59


---------------- Last action ----------------
2022-11-24 16:18 Ticket created
W podanym oknie czasowym będą prowadzone prace związane z przebudową
kanalizacji teletechnicznej w ramach budowy umocnień Potoku Jodłowskiego w
miejscowości Rzezawa. Prace dotyczą zabezpieczenie linii światłowodowej w
miejscu przebudowy kanalizacji teletechnicznej.
Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------