PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Hamburg - Amsterdam / Planowane prace kablowe, Beilen - Zwolle

PIONIER Ticket #129629

 
TICKET NUMBER:   129629
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Hamburg - Amsterdam / Planowane prace kablowe, Beilen - Zwolle
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-11-22 20:37

PROBLEM START:   2022-12-01 00:00
PROBLEM END:    2022-12-01 06:00


---------------- Last action ----------------
2022-12-01 05:45 Correspondence added
Prace zostały pomyślnie zakończone o 3:15.------------------ History ------------------
2022-12-01 00:15 Correspondence added
Prace rozpoczęte planowo


2022-11-22 20:37 Ticket created
W podanym oknie czasowym planowane są prace kablowe dostawcy łącza podkładowego
pomiędzy Hamburgiem i Amsterdamem, na odcinku Beilen - Zwolle. Prace te
spowodują całkowitą przerwę w transmisji sieci PIONIER na tym odcinku.