PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Warszawa - Bialystok / planowe prace na odcinku Małkinia-Białystok

PIONIER Ticket #129611

 
TICKET NUMBER:   129611
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Warszawa - Bialystok / planowe prace na odcinku Małkinia-Białystok
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-11-21 09:12

PROBLEM START:   2022-12-05 00:00
PROBLEM END:    2022-12-05 06:00


---------------- Last action ----------------
2022-12-05 02:52 Correspondence added
Prace zakończone o 2:19. Przerwa trwała 1 godz. 47 minut------------------ History ------------------
2022-12-05 01:54 Correspondence added
Zauważono przywrócenie połączenia o 1:47. Nie zgłoszono jeszcze zakończenia
prac.


2022-11-21 09:12 Ticket created
W podanym terminie odbędą się planowane prace na odcinku Warszawa - Małkinia
Górna, w związku z którymi pojawi się przerwa, która może potrwać do 6-ciu
godzin.