PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Olsztyn - Suwałki / Prace planowe, Olsztyn- Narty

PIONIER Ticket #129599

 
TICKET NUMBER:   129599
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Olsztyn - Suwałki / Prace planowe, Olsztyn- Narty
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-11-18 15:15

PROBLEM START:   2022-11-21 00:00
PROBLEM END:    2022-11-25 23:59


---------------- Last action ----------------
2022-11-18 15:15 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace związane z układaniem nowej
sekcji kabla w rurze rezerwowej rurociągu linii światłowodowej w związku z
budową linii tramwajowej (Olsztyn ul. Synów Pułku, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego). Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest
to okres podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------