PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-poz-1 / Wyłączenie z eksploatacji

PIONIER Ticket #129580

 
TICKET NUMBER:   129580
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   mx-poz-1 / Wyłączenie z eksploatacji
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-11-14 12:05

PROBLEM START:   2022-11-15 10:00
PROBLEM END:    2022-11-15 12:00


---------------- Last action ----------------
2022-11-16 10:08 Correspondence added
Proszę o usunięcie z monitorowania i RIM'u------------------ History ------------------
2022-11-15 16:11 Correspondence added
Prace zostały zakończone


2022-11-14 12:05 Ticket created
W podanym oknie czasowym zaplanowano prace związane z wyłączeniem routera
mx-poz-1 z eksploatacji. Prace nie będą miały wpływu na transmisję w sieci
PIONIER.