PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Rzeszów - Lublin / Planowane prace kablowe, Rzeszów - Leżajsk

PIONIER Ticket #129510

 
TICKET NUMBER:   129510
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Rzeszów - Lublin / Planowane prace kablowe, Rzeszów - Leżajsk
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-11-02 11:16

PROBLEM START:   2022-12-01 00:00
PROBLEM END:    2022-12-01 06:00


---------------- Last action ----------------
2022-12-01 05:45 Correspondence added
Prace zostały pomyślnie zakończone. Przerwa w połączeniu trwała 4h 40min------------------ History ------------------
2022-12-01 00:15 Correspondence added
Place rozpoczęte planowo.


2022-11-17 15:22 Correspondence added
Zmieniono datę wykonywania prac


2022-11-17 15:22 Due changed from Sat Nov 26 06:00:00 2022 to Thu Dec 01 06:00:00 2022


2022-11-17 15:22 Starts changed from Sat Nov 26 00:00:00 2022 to Thu Dec 01 00:00:00 2022


2022-11-02 11:16 Ticket created
W podanym oknie czasowym planowane jest przełączenie kabla światłowodowego po
naprawie docelowej. Prace spowodują całkowitą przerwę w transmisji na odcinku
Rzeszów - Leżajsk.