PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Lublin - Rzeszów / Prace na zasilaniu, Zamość

PIONIER Ticket #129271

 
TICKET NUMBER:   129271
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Lublin - Rzeszów / Prace na zasilaniu, Zamość
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-09-23 11:26

PROBLEM START:   2022-09-28 09:00
PROBLEM END:    2022-09-28 14:00


---------------- Last action ----------------
2022-10-12 14:33 Correspondence added
Prace zakończono w przewidzianym terminie.------------------ History ------------------
2022-09-23 11:26 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace związane z modernizacją i
konserwacją systemu zasilania w węźle PCSS. Prace mogą wiązać się z wyłączeniem
zasilania ale urządzenia będą pracować na zasilaniu z akumulatorów. Nie
przewidujemy przerw w transmisji sieci PIONIER.