PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Poznań - Szczecin / Prace planowe, Poznań - Krobielewko, Tarnowo Podgórne

PIONIER Ticket #129237

 
TICKET NUMBER:   129237
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Poznań - Szczecin / Prace planowe, Poznań - Krobielewko, Tarnowo Podgórne
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-09-19 13:58

PROBLEM START:   2022-10-10 00:00
PROBLEM END:    2022-10-10 23:59


---------------- Last action ----------------
2022-09-19 13:58 Ticket created
W podanym oknie czasowym nastąpią prace związane z zabezpieczeniem linii
światłowodowej w miejscu kolizji z budowanym przyłączem elektroenergetycznym.
Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------