PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Poznań-Szczecin / Prace planowe, Poznań - Krobielewko, Batorowo

PIONIER Ticket #129200

 
TICKET NUMBER:   129200
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Poznań-Szczecin / Prace planowe, Poznań - Krobielewko, Batorowo
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-09-13 12:10

PROBLEM START:   2022-09-27 00:00
PROBLEM END:    2022-09-27 23:59


---------------- Last action ----------------
2022-09-13 12:10 Ticket created
W podanym oknie czasowym nastąpią prace związane z zabezpieczeniem linii
światłowodowej w miejscu kolizji z budowanym przyłączem elektroenergetycznym.
Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------