PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Hamburg - Amsterdam / Planowane prace, Hamburg

PIONIER Ticket #129187

 
TICKET NUMBER:   129187
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Hamburg - Amsterdam / Planowane prace, Hamburg
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-09-11 12:29

PROBLEM START:   2022-09-27 05:00
PROBLEM END:    2022-09-27 07:00


---------------- Last action ----------------
2022-09-27 07:02 Correspondence added
Prace zostały wykonane. Odnotowano 2 krótkie przerwy w łączności (1 min. i 3 min) o 5:44 i 5:51. Obecnie połączenie pracuje poprawnie.


------------------ History ------------------
2022-09-20 12:04 Due changed from Tue Sep 20 07:00:00 2022 to Tue Sep 27 07:00:00 2022


2022-09-20 12:04 Starts changed from Mon Sep 19 23:00:00 2022 to Tue Sep 27 05:00:00 2022


2022-09-20 12:03 Correspondence added
Prace nie zostały wykonane w wyniku nieprzewidzianych wydarzeń, przeniesiono je
na kolejny termin


2022-09-20 07:08 Correspondence added
Prace zakończono.


2022-09-14 17:57 Correspondence added
Serwis informuje, że w celu usunięcia pokazujących się błędów, przy okazji
jedna z kart zostanie zaktualizowana w podanym oknie czasowym w godz. 5:00 -
7:00.


2022-09-11 12:29 Ticket created
W podanym oknie czasowym będą wykonywane prace polegające na aktualizacji
urządzeń w kilku węzłach w Hamburgu.
Szacowany czas braku połączenia dla każdego pojedynczego węzła to około 20
minut.