PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Koszalin - Gdańsk / planowane prace na odcinku Kaliska Kościerskie - Gdańsk

PIONIER Ticket #129039

 
TICKET NUMBER:   129039
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Koszalin - Gdańsk / planowane prace na odcinku Kaliska Kościerskie - Gdańsk
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-08-18 22:40

PROBLEM START:   2022-08-29 00:00
PROBLEM END:    2022-08-29 23:59


---------------- Last action ----------------
2022-08-26 10:56 Due changed from Fri Aug 26 00:00:00 2022 to Mon Aug 29 23:59:00 2022------------------ History ------------------
2022-08-26 10:56 Starts changed from Thu Aug 25 00:00:00 2022 to Mon Aug 29 00:00:00 2022


2022-08-26 10:56 Correspondence added
W podanym oknie czasowym prowadzona będzie kontynuacja niżej wymienionych prac
naprawczych, zostanie sprawdzona drożność rurociągu oraz ewentualna jego
naprawa. Prace nie spowodują przerwy w transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.


2022-08-26 03:22 Correspondence added
Prace zostały zakończone o godz. 3:17 i trwały 2h 14min. Większość usług
zostało przywróconych o 2:35, 1 godzinę 32 minuty po rozpoczęciu prac.


2022-08-26 01:03 Correspondence added
Zgłoszono rozpoczęcie prac.


2022-08-18 22:40 Ticket created
W podanym terminie nastąpi Naprawa uszkodzonej linii światłowodowej sieci
PIONIER. Planowane prace spowodują przerwę w transmisji,
przerwa w transmisji planowana jest na 26.08.2022 od 00.00 do 06:00.