PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Gdańsk - Olsztyn / Prace planowe, Elbląg

PIONIER Ticket #129025

 
TICKET NUMBER:   129025
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Gdańsk - Olsztyn / Prace planowe, Elbląg
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-08-17 16:49

PROBLEM START:   2022-08-23 00:00
PROBLEM END:    2022-08-23 23:59


---------------- Last action ----------------
2022-08-17 16:49 Ticket created
W podanym oknie czasowym, przy ulicy Łęczyckiej, będą przeprowadzane prace
związane z zabezpieczeniem linii światłowodowej w miejscu kolizji z budowaną
siecią elektroenergetyczną.

Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------