PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Suwałki - Ogrodniki / Prace planowe, Suwałki - Hołny Mejera

PIONIER Ticket #129003

 
TICKET NUMBER:   129003
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Suwałki - Ogrodniki / Prace planowe, Suwałki - Hołny Mejera
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-08-12 12:47

PROBLEM START:   2022-08-23 00:00
PROBLEM END:    2022-08-23 23:59


---------------- Last action ----------------
2022-08-12 12:47 Ticket created
W podanym oknie czasowym będą prowadzone prace związane z przebudową linii
światłowodowej sieci PIONIER w związku z rozbudową drogi gminnej. Planowane
prace nie spowodują przerwy transmisji.------------------ History ------------------