PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Olsztyn - Suwałki / Prace planowe, Olsztyn- Narty, Przykop

PIONIER Ticket #129002

 
TICKET NUMBER:   129002
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Olsztyn - Suwałki / Prace planowe, Olsztyn- Narty, Przykop
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-08-12 12:44

PROBLEM START:   2022-08-22 00:00
PROBLEM END:    2022-08-22 23:59


---------------- Last action ----------------
2022-08-12 12:44 Ticket created
W podanym oknie czasowym będą prowadzone prace związane z zabezpieczeniem
rurociągu linii światłowodowej w miejscu budowy sieci telekomunikacyjnej.
Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------