PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Elbląg-Braniewo-Gronowo / Planowane prace

PIONIER Ticket #128610

 
TICKET NUMBER:   128610
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Elbląg-Braniewo-Gronowo / Planowane prace
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-06-20 15:11

PROBLEM START:   2022-06-22 00:00
PROBLEM END:    2022-06-22 23:00


---------------- Last action ----------------
2022-06-20 15:11 Ticket created
W podanym oknie czasowym w związku z budową sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
prowadzone będą prace w zakresie zabezpieczenie linii światłowodowej w miejscu
kolizji z budowaną siecią elektroenergetyczną nN 0,4kV. Planowane prace nie
spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.------------------ History ------------------