PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Koszalin - Gdańsk / Prace planowe

PIONIER Ticket #128527

 
TICKET NUMBER:   128527
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Koszalin - Gdańsk / Prace planowe
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-06-08 09:19

PROBLEM START:   2022-06-28 00:00
PROBLEM END:    2022-06-29 06:00


---------------- Last action ----------------
2022-06-29 03:52 Correspondence added
Planowane prace zostały zakończone. Przerwa w łączności trwała 1 godz. 53 min.


------------------ History ------------------
2022-06-29 03:07 Correspondence added
O godz. 2:54 przywrócone zostało połączenie w relacji Koszalin - Gdańsk.

2022-06-29 01:03 Correspondence added
Planowane prace rozpoczęte zgodnie z planem. Od godz. 1:01 obserwujemy brak połączenia w relacji Koszalin - Gdańsk.

2022-06-14 10:08 Correspondence added
Zakres prac został zmieniony, ustalono nowy termin prowadzenia prac. Planowane
prace spowodują przerwę w transmisji.

Termin przerwy w transmisji: 29.06.2022r. od godz. 00:00 do godz. 06:00,
odcinek Kaliska Kościerskie - Gdańsk.


2022-06-14 10:07 Due changed from Fri Jun 10 16:00:00 2022 to Wed Jun 29 06:00:00 2022


2022-06-14 10:07 Starts changed from Wed Jun 08 06:00:00 2022 to Tue Jun 28 00:00:00 2022


2022-06-08 09:19 Correspondence added
Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.


2022-06-08 09:19 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w Gdańsku ul. Nowatorów,
Kartuska, teren kolejowy związane przebudową linii światłowodowej sieci PIONIER
w związku z budową linii kolejowej PKM w zakresie układanie nowej sekcji kabla
w rurociągu. Prace dotyczą odcinka Kaliska Kościerskie - Gdańsk.