PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

ICM / Prace planowane

PIONIER Ticket #128478

 
TICKET NUMBER:   128478
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   ICM / Prace planowane 
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-06-02 19:30

PROBLEM START:   2022-06-02 21:00
PROBLEM END:    2022-06-03 00:00


---------------- Last action ----------------
2022-06-28 14:53 Correspondence added
Prace zostały zakończone. Sesja aktywna od 12:33 03.06.------------------ History ------------------
2022-06-03 01:41 Correspondence added
Sesja ICM - poznan-gw3 pozostanie nieaktywna do piątku (03.06.22) do godz. 13:00.


2022-06-02 22:38 Correspondence added
Od godz. 22:18 obserwujemy brak w połączeniu ICM - poznan-gw3.

2022-06-02 19:30 Ticket created
W podanym oknie czasowym przeprowadzone zostaną prace sieciowe w
infrastrukturze ICM.
W czasie prac wystąpią przerwy w połączeniu ICM -poznan-gw3.