PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Hamburg - Amsterdam / Planowane prace kablowe, Leer - Rastede

PIONIER Ticket #128403

 
TICKET NUMBER:   128403
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Hamburg - Amsterdam / Planowane prace kablowe, Leer - Rastede
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-05-18 07:14

PROBLEM START:   2022-05-27 00:00
PROBLEM END:    2022-05-27 06:00


---------------- Last action ----------------
2022-05-27 06:25 Correspondence added
Prace zostały zakończone. W trakcie ich trwania nie zaobserwowano żadnych
przerw w połączeniu.------------------ History ------------------
2022-05-18 07:14 Ticket created
W podanym oknie czasowym wystąpi przerwa w transmisji sieci PIONIER na odcinku Hamburg - Amsterdam spowodowana pracami na łączu podkładowym. Spodziewana jest całkowita przerwa w łączności w podanym oknie czasowym.