PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Szczecin - Koszalin / Prace planowe,Szczecin

PIONIER Ticket #128362

 
TICKET NUMBER:   128362
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Szczecin - Koszalin / Prace planowe,Szczecin
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-05-11 12:07

PROBLEM START:   2022-05-19 00:00
PROBLEM END:    2022-05-19 23:00


---------------- Last action ----------------
2022-05-27 10:38 Correspondence added
Prace nie zostały ukończone. Nowy termin będzie ustalany wkrótce.------------------ History ------------------
2022-05-11 12:07 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w Szczecinie ul. Hangarowa w
związku z budową sieci wodociągowej z przyłączami. Prace odbędą się w zakresie
zabezpieczenia linii światłowodowej w miejscu kolizji z budowaną siecią
wodociągową. Nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.