PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Poznań Gorzów Wielkopolski / Prace planowe,Batorowo

PIONIER Ticket #128352

 
TICKET NUMBER:   128352
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Poznań Gorzów Wielkopolski / Prace planowe,Batorowo
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-05-10 14:58

PROBLEM START:   2022-05-23 00:00
PROBLEM END:    2022-05-23 23:00


---------------- Last action ----------------
2022-05-31 13:25 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2022-05-10 14:58 Ticket created
W podanym czasie prowadzone będą prace w związku z budową przyłącza
elektroenergetycznego
w miejscowości Batorowo ul. Widok dz. 56/12. Prace zostaną wykonane w zakresie
zabezpieczenia linii światłowodowej w miejscu kolizji z budowanym przyłączem
elektroenergetycznym i nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.