PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Sochaczew - Poznań / Prace planowe,Gniezno

PIONIER Ticket #128349

 
TICKET NUMBER:   128349
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Sochaczew - Poznań / Prace planowe,Gniezno
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-05-10 13:08

PROBLEM START:   2022-05-16 00:00
PROBLEM END:    2022-05-16 23:00


---------------- Last action ----------------
2022-05-31 13:26 Correspondence added
Zakończono prace.------------------ History ------------------
2022-05-10 13:08 Ticket created
W podanym oknie czasowym w Gnieźnie w związku z budową drogi łączącej drogę
wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 wykonywane będą prace w zakresie
przebudowy i zabezpieczenia linii światłowodowej w miejscu budowy drogi.
Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.