PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

PULMAN / Wzrost temperatury powyżej progu

PIONIER Ticket #128184

 
TICKET NUMBER:   128184
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   PULMAN / Wzrost temperatury powyżej progu
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-04-07 16:06


---------------- Last action ----------------
2022-05-26 09:40 Correspondence added
Temperatura w węźle w normie.------------------ History ------------------
2022-04-07 16:06 Ticket created
Urządzenie w Puławach wskazuje aktualnie 27°C. Powiadomiony został
administrator, który zbada sytuację na miejscu.