PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Gorzów - Słubice / Prace planowe,Gorzów Wlkp

PIONIER Ticket #128064

 
TICKET NUMBER:   128064
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Gorzów - Słubice / Prace planowe,Gorzów Wlkp
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-03-22 09:56

PROBLEM START:   2022-03-29 00:00
PROBLEM END:    2022-03-29 23:00


---------------- Last action ----------------
2022-05-30 16:35 Correspondence added
Prace zostały zakończone.------------------ History ------------------
2022-03-22 09:56 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w związku z budową sieci
elektroenergetycznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Żelaznej w zakresie
zabezpieczenia linii światłowodowej w miejscu kolizji z budowaną siecią.
Planowane prace nie spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres
podwyższonego ryzyka.