PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Kielce - Radom / Planowane prace

PIONIER Ticket #128019

 
TICKET NUMBER:   128019
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Kielce - Radom / Planowane prace
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2022-03-14 15:46

PROBLEM START:   2022-04-03 00:00
PROBLEM END:    2022-04-03 04:00


---------------- Last action ----------------
2022-06-06 12:44 Correspondence added
Wzrost tłumienia przekazano Administratorowi do weryfikacji.------------------ History ------------------
2022-04-03 02:13 Correspondence added
Odnotowano kolejną przerwę w łączności pomiędzy 1:52 a 1:57.


2022-04-03 01:49 Correspondence added
O godz. 1:30 łączność została przywrócona.


2022-04-03 00:03 Correspondence added
Prace rozpoczęte zgodnie z planem. Od godz. 00:02 obserwujemy brak połączenia
na odcinku Kielce - Radom.


2022-03-14 15:46 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace kablowe w zakresie budowy FO
144J w Skarżysku Kamiennej. W trakcie prac wystąpi przerwa w transmisji na
odcinku Kielce - Radom.