PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-lod / Aktualizacja oprogramowania

PIONIER Ticket #127503

 
TICKET NUMBER:   127503
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   mx-lod / Aktualizacja oprogramowania 
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-01-20 13:13

PROBLEM START:   2022-01-25 08:00
PROBLEM END:    2022-01-25 09:00


---------------- Last action ----------------
2022-01-26 11:33 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2022-01-20 13:13 Ticket created
Ze względu na konieczność synchronizacji funkcjonalności między węzłami w
Poznaniu i Łodzi we wtorek 25.01 w godzinach 8.00-9.00 nastąpi aktualizacja
oprogramowania na MX w Łodzi. Prace spowodują około 5-10 minut przerwy w
dostępie do węzła.