PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Poznań - Gorzów Wlkp / Prace planowe,Batorowo

PIONIER Ticket #127471

 
TICKET NUMBER:   127471
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Poznań - Gorzów Wlkp / Prace planowe,Batorowo
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-01-17 15:54

PROBLEM START:   2022-02-16 00:00
PROBLEM END:    2022-02-16 23:59


---------------- Last action ----------------
2022-02-16 11:35 Correspondence added
Prace zostały zakończone pomyślnie. Nie odnotowano przerw w transmisji.------------------ History ------------------
2022-01-17 15:54 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w zakresie zabezpieczenia linii
światłowodowej w miejscu kolizji z budowanym przyłączem elektroenergetycznym.
Miejsce prac- Batorowo ul. S. Batorego dz nr. 21/1. Planowane prace nie
spowodują przerwy transmisji, jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.