PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Amsterdam / Planowane prace

PIONIER Ticket #127437

 
TICKET NUMBER:   127437
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Amsterdam / Planowane prace
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-01-14 18:46

PROBLEM START:   2022-03-22 08:00
PROBLEM END:    2022-11-09 17:00


---------------- Last action ----------------
2022-05-26 09:24 Correspondence added
Prace zostały zakończone------------------ History ------------------
2022-01-14 18:46 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w Data Centre AMS9 w Amsterdamie
polegające na prewencyjnym serwisie systemu BMS.

W trakcie prac nie jest przewidywana przerwa w dostępie do usług sieci PIONIER
jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.