PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Szczecin - Koszalin / Planowane prace Szczecin-Mosty

PIONIER Ticket #127422

 
TICKET NUMBER:   127422
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Szczecin - Koszalin / Planowane prace Szczecin-Mosty
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-01-13 15:49

PROBLEM START:   2022-01-18 00:00
PROBLEM END:    2022-01-19 06:00


---------------- Last action ----------------
2022-01-19 04:28 Correspondence added
Prace zostały zakończone, a usługi przywrócone o godz. 4:04. Brak połączenia
trwał 2h 2min.------------------ History ------------------
2022-01-19 01:56 Correspondence added
G. Kuberka poinformował o rozpoczęciu prac.


2022-01-13 15:49 Ticket created
W podanym oknie czasowym wykonana zostanie przebudowa linii światłowodowej
sieci PIONIER w związku z przebudową układu drogowego w rejonie Międzyodrza w
Szczecinie w zakresie przełożenie istniejącego kabla rurociągu ułożonego po
nowej trasie. Planowane prace spowodują przerwę w transmisji w dniu 19.01.2022r
w godzinach 02:00 - 06:00. . Prace są kontynuacją prac 126701.