PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Amsterdam / Planowane prace

PIONIER Ticket #127390

 
TICKET NUMBER:   127390
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Amsterdam / Planowane prace
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-01-10 15:16

PROBLEM START:   2022-01-21 08:00
PROBLEM END:    2022-01-21 17:00


---------------- Last action ----------------
2022-01-24 10:51 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2022-01-10 15:16 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w Data Centre AMS5 w Amsterdamie
w związku z wykrytą nie krytyczną wadą systemu PPOŻ. mające na celu wymianę
wadliwego elementu. W trakcie prac nie jest przewidywana przerwa w dostępie do
usług sieci PIONIER jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka.