PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

LUMEN PCWS / Planowane prace na łączu podstawowym do Berlina

PIONIER Ticket #127389

 
TICKET NUMBER:   127389
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   LUMEN PCWS / Planowane prace na łączu podstawowym do Berlina
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-01-10 12:44

PROBLEM START:   2022-02-03 00:00
PROBLEM END:    2022-02-03 06:00


---------------- Last action ----------------
2022-02-03 06:56 Correspondence added
Prace zostały rozpoczęte o godzinie 00:01 i zakończone o 03:35 przerwa trwała
3h 34min.


 ------------------ History ------------------
2022-01-10 12:44 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace na łączu podstawowym do węzła
PCWS w Berlinie. Przewidziana przerwa w dostępie do łącza wynosi 6 godzin.