PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Poznań - Szczecin / Prace planowe,Gorzów Wlkp.

PIONIER Ticket #127384

 
TICKET NUMBER:   127384
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Poznań - Szczecin / Prace planowe,Gorzów Wlkp.
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2022-01-10 10:58

PROBLEM START:   2022-02-02 00:00
PROBLEM END:    2022-02-03 06:00


---------------- Last action ----------------
2022-02-03 03:40 Correspondence added
Połączenie zostało przywrócone o 3:35, przerwa w połączeniu trwała 3h 34 min.------------------ History ------------------
2022-02-03 00:02 Correspondence added
Prace zostały rozpoczęte


2022-01-10 10:58 Ticket created
W podanym oknie czasowym na odcinku Krobielewko - Gorzów Wielkopolski
prowadzone będą prace kablowe w zakresie przełożenia istniejącego kabla do
rurociągu ułożonego po nowej trasie w związku z rozbudową drogi krajowej DK 22
- ul. E. Zawackiej w Gorzowie Wlkp. Prace spowodują przerwę w transmisji w
czasie od 00:00 do 06:00 w dniu 03.02.2022.