PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

GEANT / Prace na GEANT Open

PIONIER Ticket #127201

 
TICKET NUMBER:   127201
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   GEANT / Prace na GEANT Open
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-12-22 15:56

PROBLEM START:   2022-01-25 17:00
PROBLEM END:    2022-01-25 21:00


---------------- Last action ----------------
2022-01-25 21:08 Correspondence added
Prace zakończono. Nie zaobserwowaliśmy przerwy w połączeniu.------------------ History ------------------
2021-12-22 15:56 Ticket created
W podanym czasie prowadzone będą prace w GEANT mające na celu aktualizację
oprogramowania mx1.lon.uk. Prace wpłyną na usługę GEANT Open dla sieci PIONIER.
Przewidywana jest przerwa w dostępie do usług 15 minut.