PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

PIONIER / Zmiana przyłącza poznan-gw3 do TPNET

PIONIER Ticket #127118

 
TICKET NUMBER:   127118
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   PIONIER / Zmiana przyłącza poznan-gw3 do TPNET
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2021-12-15 09:16

PROBLEM START:   2021-12-14 00:00
PROBLEM END:    2021-12-15 12:00


---------------- Last action ----------------
2021-12-15 15:54 Correspondence added
Łącze zostało odłączone od routera poznan-gw3, zamienione z 1Gbps na 10Gbps
oraz przyłączone do router poznan-gw2-tp. Będzie obsługiwać połączenia
komercyjne do TPNETu.------------------ History ------------------
2021-12-15 09:16 Ticket created
W podanym czasie zmienione będzie połączenie sieci PIONIER do TPNET.
Zakończenie prac przewidziano na godzinę około 11:30. Sesje powinny być
przywrócone do godziny 12:00.