PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

Amsterdam / Planowane prace

PIONIER Ticket #127115

 
TICKET NUMBER:   127115
TICKET TYPE:    Information
TICKET SUBJECT:   Amsterdam / Planowane prace
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-12-14 14:33

PROBLEM START:   2022-01-06 08:00
PROBLEM END:    2022-01-12 17:00


---------------- Last action ----------------
2022-01-24 10:52 Correspondence added
Prace zakończono.------------------ History ------------------
2021-12-14 14:33 Ticket created
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace serwisowe urządzeń chłodzących w
Data Centre AMS9 w Amsterdamie. W trakcie prac nie jest przewidywana przerwa w
dostępie do usług sieci PIONIER jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka