PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-byd / Awaria zasilacza PEM2

PIONIER Ticket #126639

 
TICKET NUMBER:   126639
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-byd / Awaria zasilacza PEM2
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-11-04 22:38


---------------- Last action ----------------
2021-12-20 14:27 Correspondence added
Zasilacz działa prawidłowo.------------------ History ------------------
2021-11-04 22:38 Ticket created
Od godziny 10:15 przełącznik MX w Bydgoszczy zgłasza problem z zasilaczem PEM2. Pozostałe zasilacze pracują poprawnie.