PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-rb-stanomino / Brak połączenia

PIONIER Ticket #126382

 
TICKET NUMBER:   126382
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-rb-stanomino / Brak połączenia
TICKET STATUS:   open

TICKET CREATED:   2021-10-22 11:51


---------------- Last action ----------------
2021-11-24 15:09 Correspondence added
Uruchomienie mx-rb-stanomino wymaga wizyty w obiekcie. Czas naprawy nie został
ustalony.------------------ History ------------------
2021-10-22 11:51 Ticket created
W związku z awarią zasilania w węźle sieci PIONIER w Stanominie w dniu
21.10.2021 utracone zostało połączenie do urządzenia. Urządzenie na czas
przerwy zasilania zostało wyłączone nie przywróciło pracy po ponowny załączeniu
zasilania. Trwają prace nad ustaleniem możliwości zdalnego uruchomienia.