PIONIER Logo Please contact noc@man.poznan.pl
with any operational queries.
PSNC Logo

mx-poz-4 / awaria wentylatorow

PIONIER Ticket #123502

 
TICKET NUMBER:   123502
TICKET TYPE:    Problem
TICKET SUBJECT:   mx-poz-4 / awaria wentylatorow
TICKET STATUS:   resolved

TICKET CREATED:   2021-08-05 12:12


---------------- Last action ----------------
2022-02-01 10:20 Correspondence added
Wszystkie wentylatory działają prawidłowo.------------------ History ------------------
2021-09-24 13:44 Correspondence added
Uszkodzony wentylator został zgłoszony do serwisu.


2021-08-05 12:12 Ticket created
Od 00:35 mx-poz-4 zglasza problemy z wentylatorami. Problem zgloszono do
administratora.